Hong Kong Hong Kong Hong Kong  No Coo
 #1 #2   #1 #1 
Pink Tusks White Tusks/Gloss Green Face White Tusks/Mat Green Face  White Tusks/Dark Green Face
 
 
       
No Coo  No Coo     
#2        
 Rose berry Tusks/Dark Green Face   Light Green Face