Hong Kong Hong Kong Hong Kong China
#1 #2 #1 Raised Bar 
Crew Neck Yellow/
Brown
Crew Neck Pink/
Dark Brown Hair & Eyes
Turtle Neck/
Dark Brown Hair(Metallic Green) & Light Brown Eyes
Turtle Neck/
Light Brown Hair & Eyes
       
       
 No Coo  No Coo    
 #1 #2     
 Turtle Neck/
Dark Brown Hair & Eyes
 Turtle Neck/
Dark Brown Hair & Light Brown Eyes
   
     
       
     
Crew Neck Crew Neck Turtle Neck