Hong Kong (H.K.) Hong Kong (H.K.) No Coo
Dark Skin/Dark Silver Armor Dark Skin/Light Silver Armor Light Skin/Light Silve Armor
   
     
 No Coo No Coo   
 Stamp on Thigh Stamp on Thigh   
 Lili Ledy/Silver Armor Lili Ledy/Gold Armor