Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong
   #1 #2  #3 
Vinyl Cape Smooth Cloth Cape/Small Eyes Rough Cloth Cape/Middle Eyes Rough Cloth Cape/Large Food/Green Stich
       
       
 No Coo No Coo  No Coo   Hong Kong
 #1 #1  #2   
Smooth Cloth Cape Rough Cloth Cape/Large Food  Rough Cloth Cape/Large Food/Orange Stich   Lili Ledy